دوره های تاج عروس و گلسر

دوره های آموزشی تاج عروس و گلسر شامل سه دوره می باشد:

۱- تاج های لحیمی

۲- تاج و گلسرهای ژله ای

۳- تاج و گلسر افشانه ای

  

431429

دوره پیشرفته تاج های لحیمی:

۵ جلسه ۳ ساعته

۵۵۰ هزار تومان + ۲۲۰ هزار تومان برای ابزار و سنگهای زینتی

برخی از مباحثی که در دوره های آموزشی تاج عروس آموزش داده می شود:

دوره تاج عروس لحیمی:

- انواع کریستال ها و نگین ها به همراه سایزبندی

- پیاده سازی الگو و چیدمان نگین ها

- نحوه اتصال کریستال ها

- استفاده از نگینهای رشته ای و دونه ای

- نحوه لحیم کاری

- مونتاژه روی شانه و تل

 

********************************************************

 

 

436

 

دوره پیشرفته تاج و گلسر عروس به همراه کریستال اتریشی:

۲ جلسه ۲ ساعته

۲۸۰ هزار تومان + ۱۵۰ هزار تومان برای ابزار و سنگهای زینتی

برخی از مباحثی که در دوره های آموزشی تاج عروس آموزش داده می شود:

دوره تاج عروس ژله ای:

- انواع کریستال ها و نگین ها

- پیاده سازی الگو و چیدمان نگین ها

- نحوه اتصال کریستال ها

- استفاده از نگینهای رشته ای و دونه ای

- نحوه چیدمان کریستالها و اتصالها نهایی

- مونتاژه روی گلسر و پایه تاج

 

********************************************************

 

دوره پیشرفته تاج و گلسر عروس به همراه افشانه های کریستالی:

۲ جلسه ۲ ساعته

۲۸۰ هزار تومان + ۱۵۰ هزار تومان برای ابزار و سنگهای زینتی

 

برخی از مباحثی که در دوره های آموزشی تاج عروس آموزش داده می شود:

دوره افشانه های کریستالی:

- انوع مهره ها و کریستالهای افشانه ای

- ساخت گلهای کریستالی و کائوچوئی

- انواع برگها و ساقه های افشانه ای

- مونتاژ و آماده سازی افشانه ها برای گلسر و تاج عروس

 

 

468 ad