قبول سفارش ساخت

ساخت طرح های اختصاصی شما, در صورت امکان ساخت بصورت دستساز.

مدت زمان ساخت بین ۱۰ روز الی ۳ هفته می باشد.

 

فقط سفارش نقره و برنج پذیرفته می شود.

 

جهت بررسی امکان ساخت طرح مورد نظرتان, می توانید به این شماره عکس مورد نظر را از طریق تلگرام ارسال کنید.

امکان ارتباط تلگرام با این شماره نیز وجود دارد.

۰۹۳۷۳۱۰۴۱۵۴

 

468 ad