آشنایی با سنگ ها – مالاکیت

  مالاکیت سنگیست سبز رنگ که طیف رنگ آن از سبز روشن تا سبز تیره می باشد و دارای طرحهای دایره ای متحدالمرکزی...

اطلاعات بیشتر